Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\CV_dosyalar\image002.jpg

Doç. Dr. Yusuf ÖNER

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\turkeyC.gif

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\iconev2.gifAna Sayfa

YAYINLAR

A. Uluslararası  Dergilerde Yayınlanan Makaleler

    SCI ( Science Citation Index ) Makaleleri

A1.  ERSÖZ M., ONER, Y, BİNGÖL O. “Akı Bariyerli TLA Tipi Senkron Relüktans Motor Tasarımı ve Optimizasyonu ” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt. 31, No: , xxx-xxx,  2016 ( kabul edildi)

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]    

A2.  ONER, Y, KESLER S. “3D Magnetic Analysis of  Permanent Magnet in Spherical Configuration ” Journal of Electrical Engineering & Technology Vol: 11, No: 1, 93-99, 2016.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]    

A3.  ONER, Y, ÖZTÜRK M. “Yeni Tip Eksenel Akılı Anahtarlamalı Relüktans Motor Manyetik Analizi ve Tasarımı ”Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt. 30, No: 3, 461-474,  2015.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]    

A4.  ONER, Y, “Investigation of the Starting Performance of Damper Coiled Salient Pole Synchronous Generator with Different Slot Design ” Scientific Research and Essays Vol. 5, No: 23, 3701-3710, 4 December 2010.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]    

A5.  ONER, Y, T. S. KART, “A Computer-Aided Educational Tool for Short Circuit Current Calculations ” Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), Vol. 86, No: 12, 357-359,  2010.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]    

A6.  ONER, Y, “Thermal Analysis of The Three-Phase Induction Motor and Calculation of Its Power Loss by Using Lumped-Circuit Model ” Electronics and Electrical Engineering, (Elektronika ir Elektrotechnika ) No:8(104), 81-84, 2010

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]    

A7.  ONER, Y, CETIN, E.,“Investigation of the Reactions Exhibited by the System in Relation to Different Loads in a Sample House Powered with a Hybrid Photovoltaic-Hydrogen /Fuel Cell ” International Review of Electrical Engineering (IREE),     Vol. 5, No:4, Part A, 962-974, August, 2010

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]    

A8. ONER, Y,.CETIN, E., YILANCI, A., OZTURK, H. K,  “Design and Open Loop Control of a Spherical Motor ”, International Conference Applied Electronics 9-10 September, 2009, Pilsen, Czech Republic

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]    

A9.  ONER Y., CETIN E., YILANCI A., OZTURK H.K, “ Design and Performance Evaluation of a Photovoltaic Sun-Tracking System Driven by a Three-Freedom Spherical Motor ”, International Journal of ExergyVol. 6, No:6, 853-867, 2009,

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

A10. ONER Y., CETIN E.,  OZTURK H.K., “ The New Degree of Freedom Spherical Motor Design for Photovoltaic Tracking Systems ”, Renewable Energy, Vol. 34, No:12, 2751-2756, December, 2009

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]  

A11.  CETIN E., YILANCI A., ONER Y., COLAK M., KASIKCI  I., OZTURK H.K., “Electrical Analysis of a Hybrid Photovoltaic Hydrogen/Fuel Cell Energy System in Denizli, Turkey ”,  Energy and Buildings Vol. 41, No:9, 975-981, September, 2009

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]  

A12. S. KESLER., A. S. AKPINAR, A. SAYGIN, ONER Y., “DSP Implementation of A Variable Speed Driver Using Fuzzy Logic Based Voltage Injection Method for Wound-Rotor Induction Machines”, International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 3, No:6, 962-974, November-December, 2008

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

A13. ONER Y., “A Permanent Magnet Spherical Rotor Design and Three Dimensional Static Magnetic Analysis”, Sensors & Actuators: A. Physical, Vol. 137, No:2, 200-208, July 2007         

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

  Inspec Index Makaleleri

C1. ONER Y., ALTINTAŞ A., “ Computer Aided Design And 3D Magnetostatic Analysis of A Permanent Magnet Spherical Motor ”, Journal of Applied Sciences, 7 (22): 3400-3409, 2007 

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]    

 Engineering Index Makaleleri

C2. GÜRDAL O., ÖNER Y., “Computer aided three dimensional magnetostatic analysis and application of  iron cored  permanent magnet spherical actuator”, Journal of The Faculty of Engineering and    Architecture of Gazi University, Vol. 20, No:4, 433-442, December 2005.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]      

B. Uluslararası Konferans Makaleleri

B1. ÖNER, Y., ÇETİN, E., ÜKTE A. ve SAZAK, B. S., “Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Küresel Motor İle Yapılması”, 4 th International Advanced Technologies Symposium, 28-30 September 2005, Konya. 

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

B2. SAZAK, B. S., ÖNER, Y. ve ÇETİN, E., “Sıfır Akım Anahtarlama Tekniğinin Yarıiletken Soğutucu Ölçülerine Etkisi”, 4 th International Advanced Technologies Symposium, 28-30 September 2005, Konya. 

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

B3. ÖNER, Y., " Dört Kutuplu Radyal Manyetik Yatağın İki Boyutlu Statik Manyetik Analizi Ve Uygulaması " 4 th International Advanced Technologies Symposium, 28-30 September 2005, Konya. 

 

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

B4. ÇETİN, E. ve ÖNER, Y., “İnce Film Malzeme Yapısının Fotovoltaik Hücre Verimi Üzerine Etkileri", Proceedings of 11th International Materials Symposium, April 19-21, 2006, Denizli, Türkiye        

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

 

B5. ÖNER, Y., " Permanent Magnet Spherical Rotor Design and The Comparison Between The Surface Flux Values " MS2006, Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation , 28-30 August 2006, Konya, TURKEY 

 

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

B6. CETIN, E., YILANCI, A., ÖNER, Y., COLAK, M., KASIKCI, I. and OZTURK, H. K., “Electrical Characterization of A Hybrid Photovoltaic-Hydrogen/ Fuel Cell Energy System in Denizli, Turkey”, 4th International Exergy, Energy and Environment Symposium, April 19-23, 2009, Sharjah – United Arab Emirates.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

B7. ÖNER, Y., GÖKDEMİR F. CETIN, E.,  “LUMPED-Devre Modeli ile 3 Fazlı Asenkron Motorun Termal Analizi ve Kayıplarının İncelenmesi ”, 5 th International Advanced Technologies Symposium, 13-15 May 2009, Karabük.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

B8. TÜMBEK, M., ÖNER Y. KESLER, S.,  “Optimal design of Induction Motor with Multi-parameter by FEM Method”, 9th "International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2015, 26-28 November 2015, Bursa.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

B9. ERSÖZ M., ONER, Y, BİNGÖL O.  “Akı Bariyerli Senkron Relüktans Motor Tasarımı”, 9th " 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Afyon Kocatepe University, . 1053-1057, Turkey 21-22 April 2016.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

D. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler  

D1. GÜRDAL O., ÖNER Y.,  " Üç fazlı bir asenkron motorda manyetik süspansiyonlu yatak  uygulaması” Pamukkale  Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi cilt:4 , sayı:3, sayfa 759-766, 1998.                          

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

D2. ALTINTAŞ, A., ÖNER, Y., "Paralel Aktif Güç Filtresinde Kompanzasyon Akımını Hesaplamak İçin Yeni Bir Yöntem" Pamukkale  Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi cilt:10 , sayı:3, sayfa 373-379, 2004.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

D3. ÖNER,Y., ALTINTAŞ, A.,  "Farklı Yapıdaki Radyal Manyetik Yatak Sistemlerinin İki Boyutlu Statik Manyetik Analizi " Pamukkale  Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi cilt:11 , sayı:3, sayfa: 351-356, 2005.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

D4. BİNGÖL O., ALTINTAŞ, A., ÖNER,Y.,  "Microcontroller Based Solar-Tracking System and Its Implementation " Pamukkale  Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  cilt:12 , sayı:2, sayfa 243-248, 2006.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

E. Ulusal Konferans Makaleleri

E1. ÖNER, Y., GÜRDAL, O., ÇETİN, E. ve ÇETİN M., “Küresel Motor Tabanlı Güvenlik Otomasyonu”, 3. Otomasyon Sempozyumu, 11-12 Kasım 2005, Denizli.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

E2. ÇETİN, E., ÖNER, Y., “Fotovoltaik Panelli Bir Aydınlatma Direği İçin Sıvı Bazlı Güneş İzleyici Sistemi ”, 6. Ulusal Aydınlatma Kongresi, 22-23 Kasım 2006, İstanbul.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

E3. ÇETİN, E., AKTEKİN, Y., ÖNER, Y., KAŞIKCI, İ., ÇOLAK, M. ve ÖZTÜRK, H. K., 2008, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Enerjilendirilen Bir Konutun Elektriksel Bazda Projelendirilmesi", 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, 24-25 Nisan 2008, Ankara.

[..::Özet::..] [..::Abstract::..]

..:: Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\iconev2.gifGiriş Sayfası Yap:::webmaster:::Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\index_dosyalar\addfavorite.gif Sık Kullanılanlara Ekle::..

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\dersnot2.gifDersler

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\cv.gifÖzgeçmiş

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\kurs.gifKurslar

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\thesis.gifTezler

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\stdnt.gifÖğrencilere

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\public.gifYayınlar

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\dersnot.gifDers Notları

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\publics2.gifProjeler

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\public.gifKitaplar

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\idari.gifAtıflar

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\contact.gifHaberleşme

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\odul.gifÜyelikler

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\iconexplore.gifLinkler

Tübitak Dergi Sınıfları

Açıklama: D:\D HARDDİSK\MY WEB 2\flag-english.png   English